Investiraj u BiH

Ekonomski odnosi između Italije i Bosne i Hercegovine vremenom su se udomaćili, zahvaljujući i geografskoj blizini i komplementarnosti njihovih ekonomskih sistema.

U Bosni i Hercegovini, sa 3,5 miliona stanovnika i nominalnim BDP-om u 2019. godini od 18,1 milijarde eura, Italija je drugi najveći komercijalni partner, odmah nakon Njemačke i postoji oko 80 italijanskih kompanija koje su osnovane direktnim ili zajedničkim ulaganjem.

Više od 10.000 zaposlenih je u italijanskim kompanijama.

U zemlji postoje i kompanije za proizvodnju odjeće i obuće te hemijske, mašinske, matalurgijske, građevinske i dizajnerske kompanije.

Italijansko prisustvo u bankarskom sektoru je takođe značajno: 30% bosanskohercegovačkog tržišta drže grupe Intesa Sanpaolo i Unicredit, što je prva kompanija po kapitalizaciji u Bosni i Hercegovini.

Bankarski sistem, zasnovan na međunarodnim standardima i principima, jedan je od najorganizovanijih i najrazvijenijih sektora u zemlji, pa je iz tog razloga od 24 komercijalne banke 15 u stranom vlasništvu.

Trenutni status zemlje pridružene EU omogućava privilegirani pristup evropskom tržištu i njegovim prednostima, poput monetarne stabilnosti zahvaljujući fiksnom tečaju prema euru, carinskim olakšicama, kvalifikovanoj i lako dostupnoj radnoj snazi ​​po niskim troškovima.

 

Prirodni resursi Bosne i Hercegovine i dalje su nedovoljno iskorišteni, što ostavlja dovoljno prostora za investicije i nove prilive kapitala u energetskom sektoru, poljoprivredi, stočarstvu, rudarstvu, šumarstvu, ribarstvu, turizmu i drugim sektorima.

U Bosni i Hercegovini su tradicionalno prisutne automobilska i tekstilna industrija, ali posljednjih godina razvoj IT sektora je također vrlo značajan.

U Bosni i Hercegovini postoji kvalifikovana radna snaga koja ima dugu tradiciju i veliko iskustvo u industrijskoj proizvodnji. Pored toga, u Federaciji Bosne i Hercegovine postoje četiri slobodne zone koje dozvoljavaju komercijalne i porezne olakšice. Na kraju, razmatra se stvaranje drugih slobodnih zona u Republici Srpskoj.

Povoljno zakonodavstvo i subvencionisani poreski sistem takođe privlače strane investitore. U tom kontekstu, nacionalna valuta, konvertibilna marka (BAM), u potpunosti je vezana za euro (1 KM = 0,51129 €, ili 1 € = 1,95583 KM) i jedna je od najstabilnijih nacionalnih valuta, zbog čega je BiH jedna najatraktivnijih zemalja za strana ulaganja.

Kontaktirajte nas

Obala Kulina bana 9A 71 000 Sarajevo, BiH

+387 61 249 607

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Name