Udruženje AIIBH je otvorena platforma za umrežavanje bosansko-hercegovačkih i italijanskih kompanija i promociju bilateralnih ekonomskih odnosa.

Udruženje italijanskih privrednika u Bosni i Hercegovini

Udruženje (AIIBH) je pokrenuto na inicijativu italijanskog poduzetničkog i bankarskog sektora koji djeluje u BIH te je službeno registrirano kao neprofitno pravno lice. 

Networking

Kao član dobivate pozivnice za sve događaje koje udruženje organizuje; na taj način imate mogućnost da proširite mrežu Vaših poznanstava i ostvarite kontakt sa novim klijentima, partnerima i bitnim predstavnicima iz oblasti politike i ekonomije.

Asistencija u dijalogu s lokalnim institucijama i agencijama

Kao veza između privrede i politike zastupamo interese naših članova pred ministarstvima, državnim ustanovama i institucijama. Pored toga nudimo i platformu za stručnu razmjenu informacija i iskustava.

Informisanost

Kroz vlastite informacijske kanale, mailing u mreži članova i institucija i web stranicu, redovno pripremamo aktuelne informacije o privredi i branšama u Bosni i Hercegovini.

Promocija Vaše kompanije

Promotivne i marketinške aktivnosti u svrhu povećanja vidljivosti naših članova kroz izdanja, društvene mreže, web stranicu, newsletter, kataloge, brošure.

Vodič za investitore Distrikta Brčko

Usluge i pogodnosti za članove

Članovi udruženja mogu da budu privredna društva, javna preduzeća i ustanove, udruženja i organizacije, kao i sva punoljetna fizička lica koja se bave trgovinom, proizvodnjom, umjetnošću ili slobodnim profesijama i aktivni su u ekonomsko-trgovinskoj razmjeni između Italije i Bosne i Hercegovine.

Naši članovi

NA SCENI TEATRA SARTR IZVEDENA PREDSTAVA LEONARDO POD SPONZORSTVOM UDRUŽENJA ITALIJANSKIH PRIVREDNIKA U BIH

U Sarajevskom ratnom teatru SARTR, 8. decembra izvedena je baletno-muzička predstava Leonardo, u produkciji italijanske teatarske trupe Nestor...

Održana sjednica Skupštine članova Udruženja

Skupština članica Udruženja italijanskih privrednika u Bosni i Hercegovini (AIIBH) zasjedala je 22.11.2023.god. u Hotelu Europa u Sarajevu. Sastanku...

SOCIAL MIXER 2023

Social Mixer 2023 networking događaj koji je održan 26.5.2023. u Sarajevu, u saradnji sa AmCham BiH (Američka trgovačka komora u BiH), AHK Bosnien...

SUSRETI PRIVREDNIKA U ZENICI

SUSRETI PRIVREDNIKA U ZENICI Udruženje italijanskih privrednika u BiH, pod sponzorstvom kompanije SPIN316 iz Zenice – prvog člana udruženja,...

Predstavljanje Udruženja italijanskih privrednika u BiH u Banja Luci

Banja Luka 16. novembar 2022. godine, Konferencijom pod nazivom “Connecting people and promoting business”, pod pokroviteljstvom Ambasade Italije, u...

Predstavljanje Udruženja italijanskih privrednika u BiH u Banja Luci

Banja Luka 16. novembar 2022. godine, Konferencijom pod nazivom “Connecting people and promoting business”, pod pokroviteljstvom Ambasade Italije, u...

Radni sastanak AIIBH – FIC

Dana 6.12.2022. održali smo radni sastanak s direktoricom Vijeća stranih investitora u BiH (Foreign Investors Council Bosnia and Herzegovina – FIC)...

Osnovano Udruženje italijanskih privrednika u Bosni i Hercegovini

Svečanim prijemom koji je održan u sarajevskom hotelu Radon Plaza 11. maja 2022. zvanično je započelo sa radom Udruženje italijanskih privrednika u...

Na 23. Izboru automobila godine vrijedno priznanje dodijeljeno kompaniji “Bosankar”

Welcome to WordPress. This is y BOSANSKA KRUPA, 10. aprila - U organizaciji 'Auto Media Group' održan je 23. "Izbor automobila godine" u BiH. Osim...

Kontaktirajte nas

Obala Kulina bana 9A 71 000 Sarajevo, BiH

+387 61 249 607

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Name