Udruženje AIIBH je otvorena platforma za umrežavanje bosansko-hercegovačkih i italijanskih kompanija i promociju bilateralnih ekonomskih odnosa.

Udruženje italijanskih privrednika u Bosni i Hercegovini

Udruženje (AIIBH) je pokrenuto na inicijativu italijanskog poduzetničkog i bankarskog sektora koji djeluje u BIH te je službeno registrirano kao neprofitno pravno lice. 

Networking

Kao član dobivate pozivnice za sve događaje koje udruženje organizuje; na taj način imate mogućnost da proširite mrežu Vaših poznanstava i ostvarite kontakt sa novim klijentima, partnerima i bitnim predstavnicima iz oblasti politike i ekonomije.

Asistencija u dijalogu s lokalnim institucijama i agencijama

Kao veza između privrede i politike zastupamo interese naših članova pred ministarstvima, državnim ustanovama i institucijama. Pored toga nudimo i platformu za stručnu razmjenu informacija i iskustava.

Informisanost

Kroz vlastite informacijske kanale, mailing u mreži članova i institucija i web stranicu, redovno pripremamo aktuelne informacije o privredi i branšama u Bosni i Hercegovini.

Promocija Vaše kompanije

Promotivne i marketinške aktivnosti u svrhu povećanja vidljivosti naših članova kroz izdanja, društvene mreže, web stranicu, newsletter, kataloge, brošure.

Vodič za investitore Distrikta Brčko

Usluge i pogodnosti za članove

Članovi udruženja mogu da budu privredna društva, javna preduzeća i ustanove, udruženja i organizacije, kao i sva punoljetna fizička lica koja se bave trgovinom, proizvodnjom, umjetnošću ili slobodnim profesijama i aktivni su u ekonomsko-trgovinskoj razmjeni između Italije i Bosne i Hercegovine.

Naši članovi

Social Mixer 2024.

U Sarajevu je održan već sada tradicionalni networking event predstavništava stranih komora u BiH pod nazivom Social Mixer 2024. Događaj je ove...

EKONOMSKI DIJALOG: ITALIJA – BOSNA I HERCEGOVINA, 04.03.2024.

U okviru posjeta zamjenika premijerke i ministra vanjskih poslova i međunarodne suradnje Republike Italije Antonia Tajanija Bosni i Hercegovini u...

NA SCENI TEATRA SARTR IZVEDENA PREDSTAVA LEONARDO POD SPONZORSTVOM UDRUŽENJA ITALIJANSKIH PRIVREDNIKA U BIH

U Sarajevskom ratnom teatru SARTR, 8. decembra izvedena je baletno-muzička predstava Leonardo, u produkciji italijanske teatarske trupe Nestor...

Održana sjednica Skupštine članova Udruženja

Skupština članica Udruženja italijanskih privrednika u Bosni i Hercegovini (AIIBH) zasjedala je 22.11.2023.god. u Hotelu Europa u Sarajevu. Sastanku...

SOCIAL MIXER 2023

Social Mixer 2023 networking događaj koji je održan 26.5.2023. u Sarajevu, u saradnji sa AmCham BiH (Američka trgovačka komora u BiH), AHK Bosnien...

SUSRETI PRIVREDNIKA U ZENICI

SUSRETI PRIVREDNIKA U ZENICI Udruženje italijanskih privrednika u BiH, pod sponzorstvom kompanije SPIN316 iz Zenice – prvog člana udruženja,...

Predstavljanje Udruženja italijanskih privrednika u BiH u Banja Luci

Banja Luka 16. novembar 2022. godine, Konferencijom pod nazivom “Connecting people and promoting business”, pod pokroviteljstvom Ambasade Italije, u...

Predstavljanje Udruženja italijanskih privrednika u BiH u Banja Luci

Banja Luka 16. novembar 2022. godine, Konferencijom pod nazivom “Connecting people and promoting business”, pod pokroviteljstvom Ambasade Italije, u...

Radni sastanak AIIBH – FIC

Dana 6.12.2022. održali smo radni sastanak s direktoricom Vijeća stranih investitora u BiH (Foreign Investors Council Bosnia and Herzegovina – FIC)...

Kontaktirajte nas

Obala Kulina bana 9A 71 000 Sarajevo, BiH

+387 61 249 607

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Name