Usluge

  • Strateška podrška i informacije za poboljšanje poslovnih procesa za talijanske i bosansko-hercegovačke privrednike
  •  Podrška pri ostvarivanju direktnih kontakata i organizacija sastanaka s potencijalnim partnerima,
  • Zastupanje interesa članova pred relevantnim institucijama,
  • Saradnja s međunarodnim i nacionalnim institucijama u cilju predlaganja mjera za poboljšanje poslovne klime,
  • Networking kroz B2B sastanke, seminare, konferencije, komorske evente, sajmove i misije,
  • Promotivne i marketinške aktivnosti u svrhu povećanja vidljivosti naših članova, kroz izdanja, društvene mreže, web stranicu, newsletter, kataloge, brošure,
  • Komercijalne usluge poput pretraživanja tržišta, partnera, lokacija, organizacija okruglih stolova i prezentacija,
  • Informisanje kroz vlastite informacijske kanale, mailing u mreži članova i institucija,
  • Mogućnost isticanja logotipa na web stranici Udruženja;